Vodaři EKOMPLEX

Projektování kanalizací - projekty kanalizačních svodůKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši vodoinstalatéři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

 Předpokladem dobře fungující kanalizace vystavěné v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Sebezkušenější instalatér nemůže ovlivnit správnou funkčnost kanalizace, smontuje-li kanalizační vedení podle špatné projektové dokumentace. Následkem výstavby kanalizace bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak může být i odmítavý postoj stavebního úřadu k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provádíme projektování kanalizace a kanalizačních systémů

Projektování kanalizací Zajišťujeme komplexní realizace kanalizačních systémů, projekty na opravy kanalizací, malé i rozsáhlé rekonstrukce kanalizačních sítí. Projekty kanalizací respektují platnou legislativu a normy, kanalizační sítě jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Pro zákazníka jsou naše projekty kanalizace a vodoinstalace v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt kanalizačního systému následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné výkopové a instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující kanalizační síť.

Zpracujeme veškeré projekty kanalizačních sítí

 • Projekty kanalizačních přípojek
 • Projekty čistíren odpadních vod
 • Projekty čerpacích stanic
 • Projekty gravitačních kanalizací
 • Projekty tlakových kanalizací
 • Projekty splaškových kanalizací
 • Projekty dešťových kanalizací
 • Projekty jednotných kanalizací

 

Projektování kanalizací

Projekty domovních kanalizací

Vypracujeme projektovou dokumentaci domovní kanalizační sítě. Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme napojené kanalizačních svodů na sanitární techniku - vany, sprchové kouty, umývadla, toalety, výlevky, kuchyňské dřezy, pračky, myčky nádobí a další zařízení, které ke svému provozu potřebují zajistit odtok splaškové vody.

Součástí projektu může být i dešťová kanalizace - systém okapů, okapových rour, gajgrů a svodů dešťové vody do kanalizace nebo říční sítě.

Projekty domovních kanalizačních přípojek

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení kanalizace, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt kanalizační sítě Vašeho objektu, pozemku a jejího napojení na veřejný kanalizační systém nebo čističku odpadních vod.

Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce kanalizací

 Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré kanalizační sítě vypracujeme projekt na obnovu kanalizace, provedení oprav poškozené nebo zchátralé kanalizace, případně celkovou rekonstrukci kanalizačního systému.

Studie proveditelnosti a hydrodynamické simulace variant kanalizací

U složitých stavebních dispozic zpracujeme studie proveditelnosti, v nichž navrhneme více variant odvodnění oblasti a propočítáme jejich parametry, nákladnost, srovnáme výhody a nevýhody navržených řešení. Posoudíme vliv na stávající stokové sítě a čističky odpadních vod.

Pro potřeby plánování kanalizačních systémů zpracujeme simulační scénáře odtoku přívalových vod z projektovaného území. Hydrodynamické simulace modelují vliv dešťů různé intenzity a trvání na výšku hladin v kanalizačních systémech, rozlévání splašků na povrch, hromadění vody u retenčních nádrží, výpustí a odlehčovacích nádrží. 

 Projektování kanalizací - plány kanalizace

 Zajistíme optimální realizaci kanalizace podle projektu

Náš tým instalatérů zajistí veškeré potřebné výkopové a instalatérské práce vedoucí k realizaci kanalizace podle námi vypracované projektové dokumentace. S respektováním potřeb zákazníka a s důrazem na efektivitu, kvalitu a rychlost provedeme 

 • Montáže kanalizací - instalaci veškerých prvků kanalizačního systému normou a projektem předepsaným způsobem
 • Opravy kanalizací - výměnu poškozených částí kanalizačního systému a náhradu zastaralých částí moderními instalačními prvky
 • Rekonstrukce kanalizací - komplexní výměnu stávajícího kanalizačního systému, připojení na veřejnou kanalizační síť nebo čističku odpadních vod

 

 Kontaktujte nás ... 

 

PROJEKČNÍ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Projekt vodovodu
 • Projekt kanalizace
 • Projekt sanitární techniky
 • Jiné projektantské práce

Telefon 840840600

Online poptávka

  

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce kanalizací

 

 


 

Projekty kanalizace a domovních odpadůProč projekt kanalizace a domovních odpadů právě od nás

 1. Naši projektanti zpracovávají projekty kanalizací s důrazem na dlouhou životnost, kvalitu, dodržení norem a legislativy.
 2. Projektujeme kanalizace v celé České republice.
 3. Používáme moderní výpočetní techniku, programové vybavení, simulační postupy, které dokážou věrně modelovat průtoky a situace, které lze v budoucnu předpokládat u projektovaných kanalizačních systémů.
 4. Nízké ceny za kvalitně odvedenou práci - díky efektivitě projekční práce, kdy s pomocí výkonných programů zpracováváme projekty kanalizací za krátký čas, můžeme nabídnout nižší ceny projektů
 5. Každý náš projektant uctivě jedná s našimi zákazníky a respektuje jejich přání, nejsou-li v rozporu s požadavky norem, legislativy a technologickými požadavky na kanalizační sítě.

 

Projekty kanalizací pro objekty a území kdekoli v ČR

Kvalifikovaní projektanti a instalatéři jsou vám pro projektování, montáže, rekonstrukce a opravy kanalizací k dispozici kdekoliv v České republice. 

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry ... 

 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na zpracování projektu kanalizace

 

 

 


print