Ani sebelépe provedené vodoinstalace nebo kanalizace není možné zcela zabezpečit proti náhlým poruchám – haváriím. Náhlé poruchové stavy čili havárie vodovodních rozvodů a kanalizací jsou závažným problémem vyžadujícím okamžitý zásah pracovníků poruchové služby. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky vodařů lze zabránit vzniku nemalých škod na zničeném majetku, zdraví a životech osob, ale také na ceně uniklé vody. Úniky odpadní vody z kanalizace zase mohou způsobit ekologickou havárii.

Poruchová havarijní služba voda – havárie vody a kanalizací – nonstop pohotovost

Havárie vody

Havárie vodovodu nebo kanalizace má vždy za následek nečekané hromadění často velkého objemu vody nebo odpadních splašků v místech, kde se s jejím výskytem nepočítá. Obvykle tak uniklá voda způsobuje škody na majetku a ohrožení osob, které jsou tím větší, čím se jedná o závažnější havárii a čím delší je doba od vzniku poruchy do jejího odstranění. 

Proto je nutné v případě vzniku havárie vodovodních rozvodů nebo kanalizace a jejího odhalení bez odkladu volat odborníky poruchové služby, kteří v rámci havarijního výjezdu závadu v nejkratším možném čase odstraní a zabrání tak vzniku dalších škod nebo ohrožení osob.

 Havárie vody Ekomplex – provozujeme havarijní servis vodovodů a kanalizací

Havarijní dispečink Ekomplex disponuje v celé České republice sítí servisních středisek, nabízejících a provádějících havarijní servis vodovodních systémů a kanalizací. 


Volejte náš nonstop havarijní servis a objednejte rychlou opravu

Klikněte na nejbližší havarijní servis pro rychlý kontakt …


Nonstop pohotovost voda a kanalizace – poruchová služba 24h

Poruchová služba VODARI.EU

Naši vodoinstalatéři drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Zajišťujeme nonstop vodovodní servis na celém území České republiky.

HAVÁRIE VODY a KANALIZACE ? VOLEJTE IHNED NÁŠ NONSTOP VODOVODNÍ SERVIS

PORUCHOVÁ SLUŽBAHAVÁRIEOPRAVY
Chci nahlásit Havárii vodovodu Havárii kanalizace Závadu na vodovodu Závadu na kanalizaci
Poptávka zdarma na instalatérské práce

Havarijní servis voda Ekomplex – nabízené poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vodoinstalací

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, dostupnosti nejbližších vodovodních uzávěrů a dalších okolnostech havárie vodovodu či kanalizace. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu. 

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie od výjezdového depa.


 Jak probíhá odstranění havárie vodovodu či kanalizace

Volejte nonstop havarijní servis voda Ekomplex
 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob

Doporučená opatření proti vzniku škod při haváriích rozvodů vody a kanalizací

Zabezpečení objektů proti vzniku škod a ohrožení osob při náhlých poruchách a haváriích vodoinstalačních rozvodů zahrnuje řadu bezpečnostních opatření, které se v případě nenadálé události na vodovodním systému vždy vyplatí.

 1. Instalace čidel přítomnosti vody v místech objektu, kde se předpokládá hromadění vody při vzniku havárie vodovodu.
 2. Nepřerušené hlídání objektu pomocí k tomu určených osob, kamerových systémů, tlakoměrů apod.
 3. Instalace automatických pojistných ventilů a systémů regulace vodovodních a otopných systémů
 4. Vypracování havarijních předpisů a scénářů pro případ havárie vody a seznámení obyvatel objektu nebo pracovníků s těmito dokumenty
 5. Vyvěšení telefonních čísel na havarijní službu na veřejně přístupných místech a na pracovištích ostrahy objektu
 6. Uzavření smlouvy s firmou poskytující havarijní servis vodovodních systémů
Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy vody kdekoli v ČR a SR
print