Čištění kanalizací bývá nepříjemnou občasnou povinností každého majitele či správce objektu užívaného trvale nebo dočasně lidmi. Kanalizační vedení mají tendenci k ucpávání z různých příčin.

Nejčastější příčiny ucpávání kanalizace

Preventivní čištění kanalizace je předpokladem její správné funkce

 • Usazování kalů a mastnot na stěnách trubek a kanalizačních svodů
 • Spláchnutí předmětů, které ve styku s vodou nabývají svůj objem
 • Nedostatečný spád kanalizačního vedení
 • Nedostatečný průměr odpadního vedení
 • Špatně zvolený materiál kanalizačního potrubí
 • Nesprávná montáž a provedení spojů kanalizačních trubek a potrubí
 • Deformace nebo zborcení kanalizačního potrubí
 • Velké množství tuhých příměsí v odpadní vodě
 • Vysychání odpadního potrubí a kumulování zaschlých částic na stěnách potrubí
 • Přeplněné jímky a pravidelně nevyvážené odpadní jímky a septiky
 • Závada čerpadla v systému přečerpávání tekutých odpadů

Provádíme preventivní i havarijní čištění kanalizace

 • Preventivní čištění kanalizace – chemické, tlakové nebo mechanické odstraňování usazenin z odpadního systému kanalizačního potrubí za účelem zamezení ucpání a havárie kanalizace
 • Havarijní čištění kanalizace – tlakové nebo mechanické čištění kanalizačního vedení v situaci, kdy dojde k ucpání kanalizace, u něhož nelze předpokládat samovolné odstranění

Preventivní čištění kanalizace

Základní preventivní čištění kanalizace může a také by měl pravidelně provádět správce objektu.  Preventivním čištěním se myslí obvykle periodické chemické čištění pomocí agresívních chemikálií, nasypaných do odpadního systému. Preventivní čištění kanalizaceTy dokážou řízenou chemickou reakcí odstranit většinu organických usazenin ze stěn kanalizačního vedení a zajistit tak stále plný průřez kanalizačního potrubí pro plynulý odtok odpadní vody. Dále mezi ně patří pravidelné čištění výpustních filtrů, sifónů a pachových uzávěrů umývadel, van, sprchových koutů, výlevek, myček a praček.

Frekvence preventivnch zásahů závisí na intenzitě vypouštní odpadů a jejich charakteru. Preventivní čištění odpadů v koupelnách domácností obvykle stačí provádět 1x ročně, zatímco odpadní systém jídelen, kde dochází k vypouštění většího množství tuků, bude potřeba čistit například jednou za měsíc. Stupeň zanesení odpadního vedení lze obvykle snadno vysledovat z rychlosti odtékání odpadní vody.

Zajišťujeme pro naše zákazníky smluvní periodické i mimořádné preventivní číštění kanalizací a inspekce stavu kanalizačních systémů.

Preventivní čištění kanalizací na objednávku

Objednejte si u nás provozní nebo preventivní vyčištění Vašich kanalizačních svodů za zvýhodněných cenových podmínek – není-li to nutné, je zbytečné volat pro čištění kanalizací cenově dražší havarijní servis s okamžitým výjezdem.

 Kontaktujte nás …

SLUŽBY ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vyčištění venkovní kanalizace
 • Vyčištění domovní kanalizace
 • Vyčištění domovních stupaček
 • Jiné čištění tekutých odpadů

Telefon 840840600

Online poptávka

Vyberte nejbližší odborníky na preventivní a provozní čištění kanalizací …

Havarijní čištění kanalizace

Havarijní čištění kanalizace je již prací pro odborníky, dojde-li k ucpání kanalizace dále od vtoku než v dosahu běžných nástrojů.

Havarijní čištění kanalizaceK účinnému vyčištění již ucpané kanalizace jsou potřeba speciální nástroje (čisticí pero), ale často i výkonná technika určená pro tlakové čištění ucpaných kanalizací.

V nejtěžších případech havárií kanalizace je pak potřeba i těžká technika pro zajištění výkopových prací, demontáž a opravu vozovky, diagnostické nástroje pro lokalizaci ucpávky apod.

Z toho vyplývá, že do havarijního čištění kanalizace by se neměl pouštět neodborník nedisponující potřebnou technikou a zkušenostmi.

Nonstop poruchová služba – havarijní čištění kanalizací

Řešením je ihned po zjištění problému volat havarijní servis čištění kanalizací. Dispečink poruchové služby pro kanalizace je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu kdekoli na území České republiky.

Klikněte na nejbližší havarijní servis pro rychlý kontakt …


 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

Poptávka zdarma na opravy vodoinstalací


Ucpaná domovní kanalizace

Nabízíme odborné čištění kanalizací

Provádíme kompletní sortiment instalatérských služeb zajišťujících čištění ucpaných kanalizací, ať už se jedná o domovní splaškové kanalizace, dešťové kanalizace anebo havárie veřejné kanalizační sítě.

 • Mechanické čištění kanalizací
 • Tlakové čištění kanalizací
 • Chemické čištění kanalizací
 • Havarijní čištění ucpávek kanalizací
 • Preventivní čištění dešťové a splaškové kanalizace
 • Čištění kanalizačních potrubí o velkém průměru
 • Čištění domovních odpadů a stupaček

Mechanické čištění kanalizace – frézování kanalizace

Tato metoda mechanického čištění kanalizace se využívá tam, kde nelze použít tlakové čištění, anebo by jeho použití nebylo praktické. Mechanické čištění kanalizací motorovým perem - frézování kanalizacíPoužíváme technologii čištění motorovým perem (frézou) neboli frézování kanalizace. Do kanalizačního vedení zavedeme pružnou sondu ukončenou frézovacím nástrojem, který pomocí rotace provede mechanické seškrábání ucpávky v celém průřezu kanalizační roury.

Menší průměry kanalizačních trubek uvnitř objektů čistíme ručním perem, větší průměry a venkovní kanalizaci pak obvykle motorovým perem.

Nelze ji používat tam, kde s ohledem na materiál kanalizačního potrubí a jeho stav hrozí mechanické poškození stěny trubek. Výhodou je, že během čištění kanalizace neochází k vyplavování vody a splašků, proto je metoda vhodná pro čištění ucpané kanalizace v objektech.

Tlakové čištění kanalizace – čištění vodním paprskem

Tlakové čištění kanalizace je nejčastěji používaná metoda čištění ucpané kanalizace mimo dosah pera – šetrná k materiálu kanalizačního potrubí. Tlakové čištění kanalizace vodní tryskou

Tlakem vodního paprsku docílíme postupného rozručení ucpávky a jejího vyplavení z kanalizačního potrubí. Touto metodou jsme schopní vyčistit téměř 90% případů ucpání kanalizačního potrubí.

Je potřeba počítat s vyplavením značného množství vody a odpadu během čištění – nelze je proto použít tam, kde by rozlitá kapalina a splašky způsobily škodu.

Často tlakovému čištění předchází prohlídka kanalizace kamerovou sondou pro přesnou lokalizaci ucpávky. Převážně takto čistíme venkovní kanalizační systémy anebo domovní kanalizaci v místech dostatečně vzdálených od vpustí do systému.

Chemické čištění kanalizace – rozpuštění ucpávky chemikálií

K čištění kanalizace chemickou cestou se používají agresívní kapaliny (obvykle louhy) spláchnuté do kanalizačního vedení. Tímto způsobem lze čistit jen nepříliš vzdálené ucpávky z organickkého materiálu a to jedině tehdy, nehrozí-li při chemickém čištění další škoda nebo ohrožení zdraví osob. Nevýhodou je obvykle velké množství chemikálie potřebné k účinnému rozleptání ucpávky, silný ohřev a výtrysky odpadní vody, které mohou ohrozit jak osoby provádějící čištění odpadů, tak i další osoby v místech spojených kanalizačním vedením s čištěným potrubím. Dále může při tomto způsobu čištění dojít k poškození stěn a spojů kanalizačního vedení (zejména u kanalizace z kovů a litiny), případně k jeho tepelnému zhroucení (je-li kanalizační vedení provedeno z plastů). Proto tento způsob čištění provádíme jen výjimečně a vždy s nejvyšší opatrností.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na vyčištění kanalizace


print