Průtokové ohřívače teplé užitkové vody jsou moderní alternativou pro dříve standardně osazované zásobníkové ohřívače vody. Netrpí nedostatky zásobníkových ohřívačů a dovedou uspořit energii potřebnou k ohřevu teplé užitkové vody. Naproti tomu neposkytují komfort okamžitě dostupné teplé vody jako klasické bojlery. 

Průtokové ohřívače teplé užitkové vody – teplá voda bez plýtvání energií

Průtokové ohřívače teplé užitkové vodyPrůtokové ohřívače teplé užitkové vody jsou zařízení s velkým topným výkonem, které ohřívají studenou vodu protékající výměníkem právě a jen v době, kdy nastane a trvá požadavek na její spotřebu. V okamžiku zavření kohoutku vodovodní baterie ohřev vody trvale ustává a nedochází k ohřevu vody do zásoby. Díky tomuto principu lze ušetřit značné náklady na energii, která je u zásobníkových ohřívačů TUV vynakládána na udržování teploty vody v zásobníku bez ohledu na to, jak často se teplá voda spotřebovává.

Průtokové ohřívače (vyjma typů kombinujících průtokový a zásobníkový ohřev vody) neobsahují žádný zásobník vody. Proto jsou obecně výrazně menší a lehčí než zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody. Zároveň však potřebují kvůli zajištění velkého topného výkonu velkokapacitní plynovou přípojku a dostatečný průřez kouřovodu, obvykle navíc povinně vyvložkovaného, což může být limitujícím faktorem při rozhodování o způsobu ohřevu teplé vody v objektu.

Průtokový ohřívač teplé užitkové vody bývá často integrován jako součást plynového či elektrického kotle pro vytápění objektu. Při vhodném umístění kotle pak domácnosti nebo firmě objektu jediný plynový či elektrický spotřebič pro vytápění i ohřev TUV.

Jsou průtokové ohřívače teplé užitkové vody úsporné ?

Průtokové ohřívače TUV dovedou uspořit energiiOhřev vody probíhá za hoření velkého množství plynu (cca 10x většího topného výkonu než u zásobníkových ohřívačů vody), avšak plyn hoří jen krátce po dobu, kdy probíhá spotřeba TUV. Zejména při méně častém odpouštění teplé užitkové vody tak dochází ke značným úsporám spotřeby plynu.

U elektrických průtokových ohřívačů dochází ekvivalentně k vysoké spotřebě elektrické energie v době ohřevu vody, v době mimo spotřebu vody ale žádnou elektrickou energii nespotebovává (kromě několika miliwattů potřebných pro chod řídicí elektroniky).

Naproti tomu je ale potřeba spočítat celkové náklady na ohřev teplé užitkové vody průtokovým ohřívačem, neboť dimenzování vysokého příkonu znamená vyšší paušální sazby za elektrickou energii či plyn.

Odpověď na otázku, zda je právě pro Váš objekt lepší průtokový ohřívač TUV anebo bojler, je potřeba hledat v pečlivé analýze předpokládaného provozu a výpočtech. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednoduchou rovnici, do níž stačí dosadit čísla, doporučujeme přenechat návrh na efektivní řešení ohřevu teplé užitkové vody na našich odbornících.

Výhody průtokových ohřívačů TUV

 • Malé rozměry a hmotnost – malé elektrické průtokové ohřívače lze schovat například do kuchyňské linky nebo pod umývadlo
 • Vysoká účinnost – díky krátkým potrubím mezi ohřívačem a baterií mají malé tepelné ztráty
 • Celkově nízká spotřeba energie – nedochází k ohřevu vody v době kdy se nespotřebovává
 • Možná integrace do kotle pro vytápění – v domácnosti nebo firmě stačí jediný spotřebič pro vytápění i ohřev TUV

Nevýhody průtokových ohřívačů TUV

 • Nutnost velkokapacitní plynové přípojky anebo proudového jističe dimenzovaného na velký proud – vysoký výkon vyžaduje dostatečný přívod plynu nebo elektřiny – větší paušální náklady na připojení elektřiny či plynu
 • Nutnost kouřovodu o dostatečném průřezu opatřeného komínovou vložkou (u plynových ohřívačů)
 • Větší spotřeba vody – několik litrů vody je nutno nejprve odpustit, než začne vytékat ohřátá voda o požadované teplotě
 • Nutnost umístění v bezprostřední blízkosti baterie – dlouhé potrubí mezi ohřívačem a baterií prodlužuje čas čekání na správnou teplotu vody a zvyšuje spotřebu vody
 • Nutnost samostatných průtokových ohřívačů TUV pro každou baterii nebo koupelnu či kuchyň
 • Nelze použít cirkulační vedení pro zajištění ohřáté vody u vzdálených vodovodních baterií
 • Teplota vody na výtoku kolísá v závislosti na otevření ventilu – při malém průtoku je teplejší, při velkém průtoku chladnější
 • K ohřevu vody elektřinou nelze využít výhodnější sazby – teplá voda by v době energetických špiček nebyla k dispozici

Kde jsou průtokové ohřívače teplé užitkové vody vhodné

průtokové ohřívače nástěnnéTypické objekty, vhodné pro instalaci průtokových ohřívačů teplé užitkové vody :

 • Objekty, do nichž je zavedená velkokapacitní plynová přípojka anebo dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka
 • Objekty, v nichž výrazně kolísá odběr teplé užitkové vody – například rekreační chaty nebo pokoje, které jsou v sezóně plné a mimo sezónu sporně využívané
 • Objekty nebo místnosti s velkou spotřebou teplé užitkové vody ve špičkách – například kuchyně a jídelny
 • Objekty nebo místnosti s velmi malou spotřebou teplé užitkové vody – například umývadla na toaletách
 • Místnosti vzdálené od kotelen nebo míst s umístěným zásobníkovým ohřívačem v objektech bez cirkulačního okruhu TUV

Průtokové ohřívače teplé užitkové vody – druhy a provedení

Rozdělení průtokových ohřívačů teplé užitkové vody

Nástěnný průtokový ohřívač vodyPodle způsobu odtahu spalin

 • S odtahem spalin do komína
 • S odtahem spalin přes zeď
 • S přirozeným odtahem spalin
 • S nuceným odtahem spalin
 • Bez odtahu spalin (elektrické )

 Podle způsobu ohřevu vody

 • Plynové průtokové ohřívače TUV
 • Elektrické průtokové ohřívače TUV

Podle integrace s dalšími funkčními prvky

 • Integrované průtokové ohřívače TUV – jako součást kotle pro vytápění
 • Vyhrazené průtokové ohřívače TUV – zařízení určená jen k ohřevu TUV
 • Kombinované průtokové ohřívače TUV se zásobníkem vody – kombinují výhody bojlerů a průtokových ohřívačů

Malý průtokový ohřívač vody

Podle způsobu umístění

 • Nástěnné průtokové ohřívače TUV
 • Stacionární průtokové ohřívače TUV

Podle spalovací komory

 • S uzavřenou spalovací komorou
 • S otevřenou spalovací komorou
 • Kondenzační
 • Kombinované

Podle principu regulace

 • Elektronicky řízené ohřívače TUV
 • Hydraulicky řízené ohřívače TUV

Provádíme realizace ohřevu teplé užitkové vody všemi druhy průtokových ohřívačů

Montujeme průtokové ohřívače teplé užitkové vodyNaši instalatéři se specializací vodař a topenář provádějí veškeré instalatérské práce vedoucí k zajištění ohřevu teplé užitkové vody a vytápění objektů. V případě realizace ohřevu teplé vody plynovým ohřívačem nebo plynovým kotlem zajistí odbornou montáž plynového spotřebiče naši kvalifikovaní plynaři.

Nabídka služeb našeho instalatérství pro průtokové ohřívače teplé užitkové vody

 • Prodej a dodávky průtokových ohřívačů teplé užitkové vody – vybereme s Vámi optimální technologii a typ průtokového ohřívače teplé vody s ohledem na typ objektu, rozmístění vodovodních baterií a sprch, počet uživatelů teplé užitkové vody a odhadovanou spotřebu vody a energie a s respektem k Vašim potřebám a možnostem.
 • Montáže průtokových ohřívačů teplé užitkové vody – provedeme odbornou montáž průtokových ohřívačů všech typů a jejich připojení na zdroj energie a vidoinstalace.
 • Výměny ohřívačů teplé vody – modernizace systémů pro průtokový ohřev teplé užitkové vody, náhrada zastaralých, opotřebených a neekonomických zařízení pro ohřev vody za moderní průtokové ohřívače teplé užitkové vody zajišťující maximální efektivitu provozu a komfort obsluhy.

 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na průtokové ohřívače teplé užitkové vody


Proč průtokové ohřívače teplé užitkové vody TUV právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – vytápění v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a průtokové ohřívače teplé vody realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše průtokové ohřívače teplé užitkové vody a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme montáže, výměny a revize průtokových ohřívačů vody jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže ohřívačů vody, výměnu průtokových ohřívačů teplé vody anebo revize průtokových ohřívačů TUV bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na průtokové ohřívače vody


print