Kvalitně provedené rozvody vody a v souladu s normami i výrobci doporučenými technologickými postupy realizované vodoinstalace jsou předpokladem správné funkce domácího vodovodu a kanalizace. Amatérsky provedené instalace vody mohou být příčinou mnoha problémů od prosakující vody až po havárie vodovodních rozvodů se vznikem mnohatisícových škod na vlastním i cizím majetku. 

Vodoinstalace – instalace, opravy, rekonstrukce rozvodů vody

 Instalatérské práce zajišťující funkční a v souladu s normami a zákony vybudované rozvody vody v domácnostech a dalších objektech zahrnují především odborné montáže vodoinstalací.

Pokládání rozvodů vody a kanalizace je dnes s ohledem na nepřeberný výběr materiálů a množství norem kvalifikačně náročnou prací, vyžadující nejen patřičné vzdělání v oboru vodoinstalatér, ale také mnohaletou praxi vodařů.

Instalace rozvodů vody svépomocí i přes pečlivost a dobrý záměr stavitele velmi často končí špatnou funkcí vodovodu, v horším případě havárií s nutností pohotovostního zásahu odborných instalatérů. I když se amatérsky provedené montáže vodoinstalací podaří a nenastane žádný technický problém, samotný fakt nedodržení všech platných norem a právních předpisů může majitele objektu přivést do nepříjemných problémů se zákony, případně způsobit zamítavý přístup pojišťovny k náhradě škod kdykoli v budoucnu.

Montáže vodoinstalací svěřte vždy odborníkům – vodařům

Proto doporučujeme montáže rozvodů vody svěřit vždy zásadně odborníkům. Odborně zdatní instalatéři odvedou svoji práci nejen kvalitně, ale také rychle, v souladu s předpisy, se zárukou a v neposlední řadě také levně – právě díky efektivitě a dobrému strojovému vybavení a letitým zkušenostem.

Vodoinstalatérské práce – nabídka služeb

Vodoinstalace zahrnují instalace rozvodů pitné a teplé užitkové vody, potrubí kanalizace a odpadních systémů dešťové vody.

Montáže vodoinstalací – instalace nových rozvodů vody v nových i starších objektech

Nejčastěji se jedná o rozvedení pitné a užitkové vody po objektu, pokládání kanalizace a svodů odpadní vody, instalace a připojování sanitární techniky, montáže vodovodních armatur, připojování myček nádobí, praček a dalších domácích spotřebičů na vodovodní rozvody, napojení rozvodů vody na kotle, bojlery a průtokové ohřívače, tlakové zkoušky vodovodních systémů a jejich revize.

Opravy vodoinstalací – neakutní opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému rozvodů vody. Výměny vadných vodovodních armatur, vodovodních ventilů, kohoutů a baterií, výměny vodním kamenem zaneseného nebo zkorodovaného potrubí, výměny těsnění atd.

Havárie vody – akutní opravy vodoinstalací při náhlých havarijních stavech – Pohotovost voda – poruchová služba – zasahujeme v akutních případech poruch vodovodů, kdy hrozí vznik majetkových škod nebo ohrožení života a zdraví osob.

Rekonstrukce vodoinstalací – neakutní rekonstrukce, renovace, přestavby a rozšíření stávajících rozvodů vody. Demontáž starých vodovodních systémů a jejich náhrada za moderní nové rozvody vody a kanalizací.


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalace
 • Kanalizace
 • Sanitární technika
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840840600

Online poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč instalace rozvodů vody právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů voda – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a rozvody vody realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři zhotoví kvalitně, rychle a levně veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace vody a odpadů v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí ČR našimi vodoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci vody a odpadů, opravy nebo rekonstrukci vodovodních rozvodů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na vodoinstalace


 Doporučujeme :

print