Montáže ohřívačů vody, zejména plynových, vyžadují nejen zručnost a zkušenosti řemeslníka, ale také kvalifikaci pro provádění plynoinstalací, zapojování elektrických zařízení, svařování trubek a další související řemeslné činnosti. Proto by tyto práce měly být vždy svěřeny do rukou odborníků – vodoinstalatérů, elektrikářů, topenářů a plynoinstalatérů. 

 Montáže ohřívačů vody vyžadují odborné znalosti

Ohřívače vody jsou nedílnou součástí moderní domácnosti, firmy nebo instituce, v níž pobývají trvale nebo přechodně lidé vyžadující užívání teplé vody.

Instalace ohřívačů teplé užitkové vody začínají projektem

Již optimální výběr vhodného typu ohřívače vody a technologie ohřevu TUV vychází z poměrně složitého výpočtu, v němž je potřeba zohlednit řadu veličin :

 • Typ objektu (komerční, bytový…)Ohřívače teplé užitkové vody
 • Způsob používání objektu (trvale obydlený, rekreační, denně navštěvovaný …)
 • Počet osob užívající objekt po většinu času
 • Počet osob užívající objekt ve špičkách
 • Objem teplé vody, který je potřeba po většinu času
 • Objem teplé vody, který je potřeba ve špičkách
 • Četnost užívání teplé užitkové vody
 • Vzdálenost a umístění výtokových baterií
 • Typ vodoinstalace (s cirkulačním oběhem TUV, bez cirkulačního oběhu TUV)
 • Dostupnost a kapacita plynové přípojky
 • Dostupnost a kapacita elektrické přípojky
 • Dostupnost dálkového vytápění a rozvodu TUV
 • Dostupnost kouřovodů a komínů
 • Možnost napojení ohřevu vody na vnější tepelné zdroje (kotel pro vytápění, solární kolektory, tepelná čerpadla, krb …)
 • Izolační parametry objektu – ztráty v rozvodu TUV
 • Možné způsoby regulace teploty TUV
 • Finanční a faktické možnosti investora (omezení nájemní smlouvou …)
 • Další faktory ovlivňující možnosti a efektivitu ohřevu teplé vody

Instalace a montáže ohřívačů vody

Jak je zřejmé, účelný výběr nejvhodnější varianty ohřevu vody je poměrně nesnadnou záležitostí. Proto by měl posouzení a výběr vhodné technologie ohřevu teplé užitkové vody provádět vždy odborník na vytápění a ohřev TUV – kvalifikovaný vodoinstalatér nebo topenář.

Následuje pořízení ohřívačů teplé užitkové vody a příslušenství

Dalším krokem je pořízení technologie potřebné k realizaci projektu ohřevu teplé užitkové vody. Kromě trubek, armatur, ventilů a dalších komponentů vodoinstalace je potřeba nakoupit kvalitní ohřívače teplé užitkové vody odpovídající principem, parametry a provedením projektu.

Podle výsledků předchozí analýzy zajistí vodoinstalatér jeden nebo sadu ohřívačů

Realizaci završí montáž ohřívačů teplé užitkové vody

Montáže ohřívače teplé vody

Dalším krokem k realizaci ohřevu teplé vody jsou pak vlastní montáže vodoinstalací a montáž ohřívačů teplé užitkové vody. Vodoinstalatér umístí ohřívač vody na připravené místo (zavěšením na zeď, pomocnou konstrukci, bytové jádro, kuchyňskou linku apod.) Natáhne potřebné rozvody vody od vodovodních baterií až po ohřívače vody a provede připojení ohřívače na rozvody teplé užitkové vody i na přívod studené vody určené k ohřevu. U plynových ohřívačů teplé vody pak plynoinstalatér provede napojení ohřívače vody na plynoinstalace, případně zajistí dostatečně kapacitní přívod plynu až k umístění ohřívače a plynoměr.

Samozřejmostí je připojení ohřívačů vody na elektrické rozvody a zajištění vstupní elektrorevize.

Posledním krokem instalace ohřívačů teplé vody je jejich napojení na komíny a kouřovody (u plynových ohřívačů). Předpokladem je, že ještě před vlastní montáží ohřívačů teplé vody byly provedeny povinné revize komínů, případně i čištění komínů a u kouřovodů menších průřezů také vyvložkování komínů.

U ohřívačů vody kombinovaných s kotlem pro vytápění objektu provádí vodoinstalatéři zapojování rozvodů teplé užitkové vody společně s rozvody topení.

Provádíme montáže a připojování ohřívačů teplé užitkové vody

Naši vodoinstalatéři a plynoinstalatéři provádějí odborné montáže a připojování ohřívačů teplé užitkové vody na rozvody vody, rozvody plynu i elektroinstalace. Zajistíme komplexní služby od posouzení Vašeho investičního záměru a výběru vhodné technologie ohřevu teplé užitkové vody, přes dodání ohřívačů teplé vody až po jejich montáž včetně napojení ohřívačů TUV na stávající či rozšíření vodoinstalace, elektroinstalace a plynoinstalace.

Co zahrnuje naše služba Montáže ohřívačů teplé užitkové vody

 1. Analýza objektu a dispozic stavby, uživatelů, instalací, energrtických zdrojů a prostředkůProjekt ohřevu teplé užitkové vody je základem dalších prací
 2. Výpočet a doporučení optimální varianty ohřevu teplé užitkové vody
 3. Sepsání smlouvy o dílo s objednatelem
 4. Zpracování projektové dokumentace
 5. Dodání ohřívačů teplé vody a instalatérského materiálu
 6. Provedení instalací a rozvodů vody, elektřiny a plynu
 7. Zajištění přípravy kouřovodů a jejich revize
 8. Montáž ohřívačů TUV na místa dle projektu
 9. Připojení ohřívačů TUV na rozvody vody, plynu a elektřiny
 10. Tlakové, provozní a funkční zkoušky
 11. Zajištění revize dodaných spotřebičů
 12. Předání systému ohřevu teplé užitkové vody objednateli

Služba Ohřev teplé vody – komplexní služba pro zákazníka

Naši instalatéři zajišťují komplexní péči o systém ohřevu teplé užitkové vody u zákazníka.

Montáž zásobníkového ohřívače vodyMontáží ohřívače vody péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby Ohřev teplé vody je kromě vlastní montáže ohřívačů teplé užitkové vody také řada dalších doprovodných služeb zajišťujících trvale funkční stav systému ohřevu teplé vody u zákazníka

 1. Prodej a dodání ohřívačů teplé užitkové vody
 2. Odborná montáž ohřívačů teplé užitkové vody
 3. Periodické prohlídky, údržba a revize
  • čištění komínů
  • revize komínů
  • čištění plynových ohřívačů TUV
  • revize plynových ohřívačů TUV
  • revize elektrických ohřívačů TUV
 4. Opravy ohřívačů teplé užitkové vody v případě poruch
 5. Výměny ohřívačů teplé užitkové vody pro překročení životnosti ohřívačů
 6. Rekonstrukce celého systému ohřevu TUV po překročení životnosti instalovaného systému


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč montáže ohřívačů teplé užitkové vody právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a ohřívače teplé užitkové vody realizujeme v celé ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše ohřívače teplé užitkové vody a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky, montáže, výměny a revize ohřívačů teplé užitkové vody v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme dodávky ohřívačů teplé užitkové vody, montáže ohřívačů teplé užitkové vody, výměnu ohřívačů teplé užitkové vody anebo revize ohřívačů teplé užitkové vody bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na montáže ohřívačů teplé užitkové vody


print