Koupě měřiče vody – vodoměru – vyžaduje od kupujícího jasnou představu o tom, který vodoměr je vhodný pro jeho záměr. Ne každý je znalý v oboru vodoinstalací a neznalost problematiky vodoměrů nebo platné legislativy může být příčinou chybné volby typu vodoměru anebo nákupu vodoměru nevyhovujíícího z hlediska doby platnosti ověřovacích zkoušek. Proto je lépe svěřit výběr a dodání vodoměru specializované vodoinstalatérské firmě.

Výběr vodoměru vyžaduje odborné znalosti

Prodej a dodávky vodoměrůVodoměry lze na našem trhu zakoupit v mnoha provedeních, typech, variantách. Není z legislativního i technického hlediska možné do vodovodního rozvodu zapojit libovolný vodoměr.

Nákup vodoměru neodborníkem bez předchozí konzultace problematiky často vede ke zjištění zákazníka, že vybraný vodoměr nelze do vodoinstalace zapojit, v horším případě uživatel montáž vodoměru úspěšně zvládne a nevyhovující vodoměr pak používá v rozporu s platnou legislativou. To může v konečném důsledku vést až k trestnímu stíhání a náhradě škody způsobené dodavateli pitné vody včetně soudních výdajů a sankcí.

Výběr a dodání správného typu vodoměru zajistí kvalifikovaní vodoinstalatéři

Prodej vodoměrůProto je doporučeno vždy přenechat výběr a dodání vhodného vodoměru vždy specializované firmě, zajišťující nejlépe komplexní dodávku a následný servis vodoinstalace. Kvalifikovaný vodoinstalatér, seznámený s parametry konkrétní instalace vody, je schopen vypočítat parametry konkrétního objektového vodovodu a stanovit tak výchozí požadavky pro nákup správného typu vodoměru. Jen tak lze zaručit, že do vodovodního systému zákazníka bude osazen vodoměr odpovídajícího typu a určení s ohledem na typ objektu, předpokládané maximální a průměrné průtoky, frekvenci a způsob odečtu naměřených hodnot.

Provádíme prodej, dodávky, montáže a zapojování vodoměrů

Naši vodoinstalatéři provádějí komplexní instalatérské práce v oboru vodoinstalace a domovní kanalizace .

Nedílnou součástí každé zakázky na realizaci domovního vodovodu je připojení objektu k vodnímu zdroji nebo veřejnému vodovodu.  Posledním úkonem každé prováděné vodoinstalace je dodání a zapojení odpovídajícího vodoměru na vstupní bod vodovodu do objektu, případně domácnosti či firmy.

Co zahrnuje služba prodej a dodání vodoměru

 1. Výběr vhodného typu vodoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr vody, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 2. Dodání vybraného vodoměru od certifikovaného dodavatele měřidel spoteby vody
 3. Montáž vodoměru do měřicího bodu vodovodní instalace daného objektu
 4. Prověření funkce namontovaného vodoměru, tlakové zkoušky
 5. Zdokumentování počátečního stavu vodoměru
 6. Zajištění revize vodovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

Dodáváme všechny druhy vodoměrů

Podrobnému seznámení s druhy vodoměrů věnujeme samostatnou stránku.

Bytové vidoměryV rámci našich služeb montáže vodoměrů a výměny vodoměrů zajišťujeme prodej a dodávky všech druhů vodoměrů a průtokoměrů :

 • Bytové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do bytových jednotek
 • Domovní vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do domů a samostatných obytných objektů
 • Průmyslové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do komerčních objektů
 • Hydrantové vodoměry – mobilní měřidla vody dočasně umísťované na požární hydrantové stojany
 • Mechanické průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody fungující na mechanickém principu (vrtulka)
 • Indukční průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody snímající průtok elektromagneticky bez mechanických dílů v proudnici

Služba Vodoměry – komplexní péče o vodoinstalace zákazníka

Naši instalatéři zajišťují komplexní péči o vodoinstalace našich zákazníků.

Součástí této práce je nejen připojení vodoměrů, ale rovněž další úkony s vodoměry vedoucí k zajištění bezproblémového provozu vodovodní instalace zákazníků.

Prodejem vodoměru naše péče o zákazníka nekončíProdejem vodoměru péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby Vodoměry je kromě prodeje a dodání vodoměrů zákazníkovi také

 1. Odborná montáž vodoměrů – namontování správných typů vodoměrů na vstupní body objektových nebo domovních rozvodů vody, prověření funkce, tlakové zkoušky vodoměrů a vodoinstalace.
 2. Revize vodoměrů – zajištění revizní zprávy na vodoinstalaci a dodané vodoměry jako důležitý předpoklad úspěšné kolaudace vodovodní instalace.
 3. Výměny vodoměrů – vodoměry je potřeba v zákonných lhůtách (studená voda 6 let a teplá voda 4 roky) vyměňovat. Odmontované vodoměry se v souladu se zákonem zasílají do státní zkušebny k ověření a kalibraci – následně je pak možné je používat jako repasované vodoměry.


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč dodávky vodoměrů právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a vodoměry realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše vodoměry a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky, montáže, výměny a revize vodoměrů jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme dodávky vodoměrů, montáže vodoměrů, výměnu vodoměrů anebo revize vodoměrů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na prodej vodoměrů


print