Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody, tzv. bojlery, jsou oblíbeným řešením ohřevu TUV v mnoha domácnostech. V mnoha případech se jedno o nejefektivnější anebo jediné možné řešení ohřevu teplé vody s ohledem na parametry domácnosti či firmy.

Zásobníkové ohřívače vody – teplá voda ihned k dispozici

Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody jsou nádoby o stanoveném objemu, do nichž je přiváděna vodovodním potrubím studená voda, která je následně zahřívána na nastavenou teplotu. Obvykle je voda ohřívána malým množstvím tepla, ohřev tedy trvá poměrně dlouhou dobu měřenou na desítky minut až hodiny. Objem zásobníků se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 100 do 300 litrů teplé vody. Voda je zahřívána plynem či elektřinou, alternativně výměníkem přenášející na užitkovou vodu teplo přiváděné z jiného zdroje tepla. Teplota vody v zásobníku a její ohřev je regulován termostatem napojeným na automatiku ohřevu.

Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody - boileryZásobníkové ohřívače vody uchovávají teplou vodu v rozmezí nastavených mezních teplot a zajišťují tak, že je kdykoli stále k dispozici, rychle a při stálém tlaku ve vodovodním systému téměř nezávislém na množství současně odebírané vody na různých místech domácnosti. Výsledné teploty uživatel dosahuje mícháním teplé vody ze zásobníku s vodou studenou, dnes nejčastěji pomocí směšovací baterie.

Okamžitá dostupnost teplé užitkové vody na všech místech v objektu je zajištěna nejčastěji tzv. cirkulačním okruhem TUV, což je systém uzavřeného okruhu trubek, v němž pomocí čerpadla dochází ke stálému pohybu (cirkulaci) ohřáté vody mezi zásobníkovým ohřívačem teplé vody a všemi vodovodními bateriemi.

Oblíbené bojlery (správněji zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody) jsou výborným řešením pro ohřev teplé užitkové vody všude tam, kde potřebujeme mít určité množství teplé vody ihned k dispozici, případně kde můžeme kombinovat více zdrojů tepla. Zásobníkové ohřívače vody netrpí nevýhodami charakterizujcí alternativní průtokové ohřívače vody , mají však také svoje nevýhody. Proto je potřeba při zpracovávání projektu ohřevu TUV pečlivě zvážit dispozice objektu, potřebu teplé vody v domácnosti, počet uživatelů teplé vody, frekvenci jejího užívání a další faktory. Díky kombinaci obou technologií ohřevu TUV a dále s využitím technologie cirkulačního okruhu teplé užitkové vody v objektu anebo naopak umísťováním malých zásobníkových ohřívačů TUV přímo k jednotllivým vodovodním bateriím lze mnohé nevýhody bojlerů značně eliminovat. Alternativou k zásobníkovým ohřívačům jsou akumulační nádrže, které se instalují společně s ohřívači vody bez zásobníku.

Boilery

Výhody zásobníkových ohřívačů TUV

 • Teplá voda je téměř vždy okamžitě k dispozici – není nutné odpouštět velké množství studené vody, než do kohoutku dorazí ohřátá voda
 • Teplota teplé vody je relativně stálá – nedochází ke stálému kolísání teploty vypouštěné vody jako u průtokových ohřívačů
 • Jeden zásobník teplé užitkové vody pro celou domácnost – z jednoho zásobníku je TUV cirkulačním ohruhem rozváděna do všech míst v objektu
 • Možnost osazení v objektech s nízkokapacitní plynovou přípojkou, tedy tam, kde je sice zaveden plyn, ale nejsou dostatečně dimenzovány domovní rozvody plynu, aby bylo možné instalovat průtokový ohřívač teplé vody
 • Nastavitelná teplota teplé užitkové vody – teplotu lze nastavit ve velkém rozsahu až do 85oC.
 • Postačuje úzký kouřovod – v případě plynových bojlerů není díky nízkému výkonu (cca 10% výkonu průtokových ohřívačů) nutné napojení na komín velkého průměru
 • V elektrických zásobníkových ohřívačích lze využít výhodnějších tarifů a provádět ohřev vody jen v době mimo špičku – akumulovat teplo v zásobníku
 • Možnost kombinace ohřevu plynem či elektřinou s jiným zdrojem tepla (vytápění, solární ohřev, tepelná čerpadla atd)

Nevýhody zásobníkových ohřívačů TUV

 • Zvýšená spotřeba energie při ohřevu vody – při obvyklém provozu voda v zásobníku chladne a dochází k periodickému doohřívání vody v zásobníku, přestože třeba několik hodin nebo dní nedochází k její spotřebě (například při odjezdu rodiny na dovolenou). Navíc je obvykle zahříváno větší množství teplé užitkové vody, než je ji skutečně v průměrném provozu potřeba.
 • Množství teplé vody v zásobníku je omezené – lze jen těžko zajistit, aby objem zásobníku pro teplou vodu byl optimální – spotřeba teplé vody v čase kolísá. V praxi je po většinu doby ohříván nadbytek vody, v čase špičkové spotřeby (večerní sprchování rodiny, napouštění bazénu apod.) je obvykle teplé vody v zásobníku nedostatek, spotřebu je potřeba přerušovat a čekat na ohřev další vody, což značně snižuje komfort uživatelů
 • Nutnost zajištění cirkulace teplé užitkové vody – pro omezení spotřeby energie vynakládané na ohřev vody je nutné, aby v objektu nebo domácnosti byl jen jeden zásobníkový ohřívač teplé vody. Teplou vodu je ale potřeba obvykle doručit k více vypouštěcím ventilům a bateriím, což lze zajistit jen nucenou cirkulací teplé užitkové vody po objektu. Pohon cirkulačního čerpadla ovšem dále zvyšuje spotřebu energie, vybudování cirkulačního okruhu v domě znamená o polovinu vyšší náklady na systém rozvodu TUV, čímž se úspory znehodnocují.
 • Větší hmotnost a rozměry – prázdný průtokový ohřívač váží kolem 100 kg, plný až 400 kg – vyžaduje bezpečné ukotvení a často i další úchytnou konstrukci

Kde jsou zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody vhodné

Typickými objekty vhodnými pro instalaci zásobníkových ohřívačů (bojlerů) jsou například

 • Starší byty a domy s úzkými komíny – není nutno stavět nový kouřovod
 • Byty a domy s již instalovanými staršími bojlery a vybudovaným cirkulačním okruhem TUV
 • Rodinné domy, obchody, restaurace – všechny trvale nebo často obývané objekty, kde je požadován odběr teplé vody na více místech současně

Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody – druhy a provedení

Rozdělení zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody

Varianty ohřívače teplé užitkové vodyPodle způsobu odtahu spalin

 • S odtahem zprodin do komína
 • S odtahem zplodin přes zeď
 • S odtahem spalin do místnosti
 • S přirozeným odtahem spalin
 • S nuceným odtahem spalin
 • Bez odtahu spalin (elektrické)

 Podle způsobu ohřevu vody

 • Plynové zásobníkové ohřívače TUV
 • Elektrické zásobníkové ohřívače TUV
 • Zásobníkové ohřívače nepřímo ohřívané – s výměníkem tepla
 • Kombinované – plynový či elektrický ohřev je kombinován s výměníkem vnějšího ohřevu

Podle objemu zásobníku

 • Malé zásobníkové ohřívače TUV – do 15 litrů objemu zásobníku
 • Velké zásobníkové ohřívače TUV – 100 – 300 litrů

Moderní ohřívače teplé užitkové vodyPodle způsobu umístění

 • Nástěnné – umísťují se přímo na zeď anebo s pomocí nosné konstrukce
 • Stacionární – umísťují se postavením na podlahu nebo podložku
 • Stojací – umísťují se svisle
 • Ležaté – umísťují se naležato

Podle spalovací komory

 • S uzavřenou spalovací komorou
 • S otevřenou spalovací komorou
 • S intenzívním ohřevem
 • Kondenzační
 • Kombinované

Provádíme realizace ohřevu teplé užitkové vody všemi druhy zásobníkových ohřívačů

Montujeme zásobníkové ohřívače teplé užitkové vodyNaši instalatéři se specializací vodař a topenář provádějí veškeré instalatérské práce vedoucí k zajištění ohřevu teplé užitkové vody a vytápění objektů. V případě realizace ohřevu teplé vody plynovým ohřívačem nebo plynovým kotlem zajistí odbornou montáž plynového spotřebiče naši kvalifikovaní plynaři.

Nabídka služeb našeho instalatérství pro zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody

 • Prodej a dodávky zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody – vybereme s Vámi optimální technologii a typ zásobníkovvého ohřívače teplé vody s ohledem na typ objektu, rozmístění vodovodních baterií a sprch, počet uživatelů teplé užitkové vody a odhadovanou spotřebu vody a energie a s respektem k Vašim potřebám a možnostem.
 • Montáže zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody – provedeme odbornou montáž bojlerů všech typů a jejich připojení na zdroj energie a vidoinstalace.
 • Výměny ohřívačů teplé vody – modernizace systémů pro zásobníkový ohřev teplé užitkové vody, náhrada zastaralých, opotřebených a neekonomických zařízení pro ohřev vody za moderní zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody zajišťující maximální efektivitu provozu a komfort obsluhy.

 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody


Proč zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody TUV právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – vytápění v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a zásobníkové ohřívače teplé vody realizujeme v celé ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme montáže, výměny a revize zásobníkových ohřívačů vody jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže ohřívačů vody, výměnu zásobníkových ohřívačů teplé vody anebo revize zásobníkových ohřívačů TUV bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na zásobníkové ohřívače vody


print