Rekonstrukce starých systémů ohřevu teplé užitkové vody se nevyhnou manipulacím s rozvody plynu, vody a elektřiny.  Zejména výměny plynových ohřívačů vody, se neobejdou bez zásahu do plynoinstalací se všemi riziky, které z takové práce plynou. Proto jsou pro rekonstrukce systémů ohřevu teplé vody potřeba nejen zušenosti řemeslníka, ale také kvalifikace pro provádění plynoinstalací, zapojování elektrických zařízení, svařování trubek a další související řemeslné činnosti. Z tohoto dúvodu by tyto práce měly být vždy svěřeny kvalifikovaným, instalatérům. 

 Výměny ohřívačů teplé užitkové vody neoddalujte

Výměna ohřívače vody může zabránit havárii Ohřívače vody mají jako všechna technická zařízení domácnosti svoji životnost. Ta je daná jednak kvalitou výroby ohřívače, jednak prostředím, kde je nainstalován a také intenzitou jeho používání. Překoná-li doba doba používání ohřívače teplé užitkové vody dobu fyzické životnosti, je nutné provést výměnu ohřívače.

Blížící se doba životnosti o sobě dává obvykle již dlouho dopředu znát zvyšující se četností poruch, snižováním účinnosti a výkonu zařízení, klesající teplotou teplé vody, prodlužováním doby ohřevu užitkové vody v zásobníku, v horším případě pak citelnými úniky plynu, zhasínáním věčného plamínku nebo jiskřením v elektrosoučástech.

Objeví-li se byť i jediný příznak stárnutí ohřívače vody, je potřeba zajistit jeho neprodlenou opravu.

Větší četnost oprav zařízení pak signalizuje nutnost výměny ohřívače vody za nový, případně rekonstrukci celého systému ohřevu teplé užitkové vody.

Důvodem pro výměnu ohřívačů vody (bojlerů) může být také modernizace

Impulsem pro provedení výměny ohřívačů teplé užitkové vody nemusejí být ale jen četné závady. Dochází také k morálnímu stárnutí systému, které nemusí být na první pohled zjevné.

Modernizace systému ohřevu vodyMorálním stárnutím systému ohřevu teplé vody rozumíme stav, kdy systém i jednotlivé komponenty sice bez problémů fungují, ale efektivita či výkon celého stávajícího systému již neodpovídá moderním trendům a vyplatí se celý systém modernizovat. Oddalování výměny systému pak obvykle vede ke zbytečným navyšováním nákladů na provoz objektu, které po delším čase mohou převýšit hodnotu uvažované investice do modernizace systému.

Proto je potřeba v pravidelných intervalech jak kontrolovat fyzický stav systému ohřevu teplé vody a zajišťovat včasné opravy či výměny jeho částí, tak také průběžně sledovat trendy v oboru ohřevu užitkové vody a porovnávat možné úspory z těchto systémů s náklady na provoz systému ohřevu vody stávajícího.

Provádíme výměny ohřívačů teplé užitkové vody a rekonstrukce systémů ohřevu TUV

Naši vodoinstalatéři a plynoinstalatéři provádějí odborné výměny a přepojování ohřívačů teplé užitkové vody na rozvody vody, rozvody plynu i elektroinstalace. Zajistíme komplexní služby od posouzení stavu stávajícího systému ohřevu teplé vody, přes návrhy na rekonstrukce systému, výběr vhodné technologie ohřevu teplé užitkové vody, dodání moderních ohřívačů teplé vody až po jejich montáž včetně napojení ohřívačů TUV na stávající či rozšíření vodoinstalace, elektroinstalace a plynoinstalace.

Co zahrnuje naše služba Výměna ohřívačů teplé užitkové vody

  1. Analýza současného stavu systému ohřevu teplé užitkové vody
  2. Analýza objektu a dispozic stavby, uživatelů, instalací, energetických zdrojů a prostředků
  3. Výpočet a doporučení variant optimalizace ohřevu teplé užitkové vody

Průtokové ohřívače vody

 1. Sepsání smlouvy o dílo s objednatelem
 2. Zpracování projektové dokumentace
 3. Dodání nových ohřívačů teplé vody a instalatérského materiálu
 4. Demontáž starých ohřívačů vody a měněných částí vodoinstalace
 5. Provedení nových instalací a rozvodů vody, elektřiny a plynu
 6. Zajištění přípravy kouřovodů a jejich revize
 7. Montáž nových ohřívačů TUV na místa dle projektu
 8. Připojení nových ohřívačů TUV na rozvody vody, plynu a elektřiny
 9. Tlakové, provozní a funkční zkoušky
 10. Zajištění revize dodaných spotřebičů
 11. Předání systému ohřevu teplé užitkové vody objednateli

Služba Ohřev teplé vody – komplexní služba pro zákazníka

Naši instalatéři zajišťují komplexní péči o systém ohřevu teplé užitkové vody u zákazníka.

Výměnou ohřívače vody péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby Ohřev teplé vody je kromě vlastní výměny ohřívačů teplé užitkové vody také řada dalších doprovodných služeb zajišťujících trvale funkční stav systému ohřevu teplé vody u zákazníka

Montáž zásobníkového ohřívače vody

 1. Prodej a dodání ohřívačů teplé užitkové vody
 2. Odborná montáž ohřívačů teplé užitkové vody
 3. Periodické prohlídky, údržba a revize
  • čištění komínů
  • revize komínů
  • čištění plynových ohřívačů TUV
  • revize plynových ohřívačů TUV
  • revize elektrických ohřívačů TUV
 4. Opravy ohřívačů teplé užitkové vody v případě poruch
 5. Výměny ohřívačů teplé užitkové vody pro překročení životnosti ohřívačů
 6. Rekonstrukce celého systému ohřevu TUV po překročení životnosti instalovaného systému


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč výměny bojlerů a ohřívačů teplé vody právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Rekonstrukce systémů ohřevu teplé užitkové vody realizujeme v celé ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše ohřívače teplé užitkové vody a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky, montáže, výměny a revize ohřívačů teplé užitkové vody v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme rekonstrukce zastaralých systémů ohřevu teplé užitkové vody a výměny ohřívačů teplé užitkové vody bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na výměny ohřívačů teplé užitkové vody


print