Předpokladem dobře fungující vodoinstalace vystavěné v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Sebezkušenější instalatér nemůže ovlivnit správnou funkčnost vodoinstalace, smontuje-li vodovodní rozvody podle špatné projektové dokumentace. Následkem výstavby vodoinstalace bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak může být i odmítavý postoj stavebního úřadu k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provádíme projektování vodoinstalace a vodovodních systémů

Projektování vodoinstalací Zajišťujeme komplexní realizace vodovodních systémů, projekty na opravy vodoinstalací, malé i rozsáhlé rekonstrukce vodovodních sítí. Projekty vodoinstalací respektují platnou legislativu a normy, vodovodní sítě jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Pro zákazníka jsou naše projekty vodoinstalací a kanalizace v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt vodovodního systému následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné výkopové a instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující vodovodní síť.

Zpracujeme veškeré projekty vodovodních sítí

 • Projekty vodovodních přípojek
 • Projekty venkovních vodovodních vedení
 • Projekty objektových vodovodních rozvodů
 • Projekty gravitačních rozvodů vody
 • Projekty tlakových vodovodů
 • Projekty domácích vodáren
 • Projekty napojení objektových vodovodů na vodní zdroje
 • Projekty jednotných vodoinstalací
 • Projekty instalací sanitární techniky
 • Projekty kanalizací

Projektování vodoinstalací

Projekty domovních vodoinstalací

Vypracujeme projektovou dokumentaci domovní vodovodní sítě. Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme napojení vodovodních rozvodů na sanitární techniku – vany, sprchové kouty, umývadla, toalety, výlevky, kuchyňské dřezy, pračky, myčky nádobí a další zařízení, které ke svému provozu potřebují zajistit přítok tlakové pitné nebo užitkové vody.

Samozřejmou součástí projektů vodoinstalací jsou i projekty kanalizací a systémů odvodů odpadní vody.

Volitelnou součástí projektu může být i dešťová kanalizace – systém okapů, okapových rour, gajgrů a rozvodů dešťové vody do kanalizace nebo říční sítě.

Projekty domovních vodovodních přípojek

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení vodoinstalace, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt vodovodní sítě Vašeho objektu, pozemku a jejího napojení na veřejný vodovodní systém nebo soukromé vodní zdroje.

Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce vodoinstalací

Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu staré vodovodní sítě vypracujeme projekt na obnovu vodoinstalace, projekty oprav poškozené nebo zchátralé vodoinstalace, případně celkovou rekonstrukci vodovodního systému.

Studie proveditelnosti a hydrodynamické simulace variant vodoinstalací

U složitých stavebních dispozic zpracujeme studie proveditelnosti, v nichž navrhneme více variant rozvodů pitné a užitkové vody a propočítáme jejich parametry, nákladnost, srovnáme výhody a nevýhody navržených řešení. Posoudíme vliv na stávající vodovody, vodní zdroje, kanalizace, stokové sítě a čističky odpadních vod.

Projektování vodoinstalací - plány vodoinstalace

 Zajistíme optimální realizaci vodoinstalace podle projektu

Náš tým instalatérů zajistí veškeré potřebné výkopové a instalatérské práce vedoucí k realizaci vodoinstalace podle námi vypracované projektové dokumentace. S respektováním potřeb zákazníka a s důrazem na efektivitu, kvalitu a rychlost provedeme

 • Montáže vodoinstalací – instalaci veškerých prvků vodovodního systému normou a projektem předepsaným způsobem
 • Opravy vodoinstalací – výměnu poškozených částí vodovodního systému a náhradu zastaralých částí moderními instalačními prvky
 • Rekonstrukce vodoinstalací – komplexní výměnu stávajícího vodovodního systému, připojení na veřejnou vodovodní síť, kanalizaci nebo čističku odpadních vod

 Kontaktujte nás …

PROJEKČNÍ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Projekt vodovodu
 • Projekt kanalizace
 • Projekt sanitární techniky
 • Jiné projektantské práce

Telefon 840840600

Online poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

Poptávka zdarma na vodoinstalatérské práce a rozvody vody


Projekty vodoinstalace a kanalizaceProč projekt vodoinstalace právě od nás

 1. Naši projektanti zpracovávají projekty vodoinstalací s důrazem na dlouhou životnost, kvalitu, dodržení norem a legislativy.
 2. Projektujeme vodoinstalace v celé České republice.
 3. Používáme moderní výpočetní techniku, programové vybavení, simulační postupy, které dokážou věrně modelovat průtoky a situace, které lze v budoucnu předpokládat u projektovaných vodovodních systémů.
 4. Nízké ceny za kvalitně odvedenou práci – díky efektivitě projekční práce, kdy s pomocí výkonných programů zpracováváme projekty vodoinstalací za krátký čas, můžeme nabídnout nižší ceny projektů
 5. Každý náš projektant uctivě jedná s našimi zákazníky a respektuje jejich přání, nejsou-li v rozporu s požadavky norem, legislativy a technologickými požadavky na vodovodní sítě.

Projekty vodoinstalací pro objekty a území kdekoli v ČR

Kvalifikovaní projektanti a instalatéři jsou vám pro projektování, montáže, rekonstrukce a opravy vodoinstalací k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na zpracování projektu vodoinstalace


print